تخمین رتبه و ارتقای رتبه


نکات تخمین رتبه و نمره

کافیست درصدهایتان در دروس مختلف را وارد نمایید و حدود رتبه خود در آزمون سراسری را دریافت کنید. به عبارت دیگر نرم افزار تخمین رتبه کنکور به شما می گوید که چنانچه همین درصد ها را در آزمون سراسری اخیر بدست می آوردید، چه رتبه ای بدست می آوردید و با آن رتبه چه رشته هایی قبول می شدید. همچنین بر اساس عملکرد و توانمندی‌تان در دروس مختلف، بهترین و ساده ترین روش ارتقای رتبه (در آزمون سراسری) به شما پیشنهاد داده می‌شود.

نرم افزار «تخمین رتبه» و «مشاوره هوشمند ارتقای رتبه» راهنمای نرم افزار تخمین رتبه
تخمین رتبه آزمون سراسری

برای چه رتبه ای، چه درصدهایی نیاز دارم؟


اگر برای رسیدن به رتبه خاصی برنامه‌ریزی کرده‌‌اید، کافیست رتبه مورد نظرتان را اعلام کرده و درصدهای داوطلبان در کنکور سال گذشته با حدود آن رتبه را مشاهده نمایید.

ورود به نرم افزار «درصد مورد نیاز هر رتبه»
درصد های مورد نیاز جهت رسیدن به رتبه خاص در کنکور سراسری

با چه رتبه ای، چه رشته/محلی قبول می شوم؟


اگر می خواهید بدانید با رتبه احتمالی خود در آزمون سراسری چه رشته/محل هایی پذیرفته می شوید، می‌توانید آن رتبه را وارد نموده و رشته هایی که در آنها احتمال قبولی بالاتری دارید را دریافت کنید.

ورود به نرم افزار «رشته قبولی بر اساس هر رتبه»
رشته محل های قبولی بر اساس رتبه خاص در آزمون سراسری

برای چه رشته / محلی، به چه رتبه ای نیاز دارم؟

(خدمت اختصاصی به داوطلبان کنکور آزمون های گزینه دو)


اگر هدفتان پذیرفته شدن در رشته/محل خاصی است، می‌توانیدرشته/محل مورد نظر خود در آزمون سراسری را انتخاب نمایید و حدود رتبه آخرین فردی که سال گذشته در آن رشته پذیرفته شده است را مشاهده کنید.

ورود به نرم افزار «آخرین قبولی ها»
نرم افزار آخرین قبولی ها جهت مشاهده رتبه مورد نیاز قبولی هر رشته شهر