محاسبه درصددرصد (نمره خام) شما: 0

تعداد کل سوالات : 0

یکی از دغدغه های داوطلبان کنکور، محاسبه درصد یا همان درصدگیری سریع از تست هایشان است. این موضوع در زمان تمرین های سریع یا حل تست های آموزشی از این لحاظ بسیار مهم است که از طرفی بایستی سریع و در کمترین زمان ممکن انجام شود و از طرف دیگر دقت در محاسبه صحیح آن ضروری است.

فرمول محاسبه درصد مطابق کنکور سراسری:

فرمول محاسبه درصد کنکور

تاثیر نمره منفی در درصدگیری

همان طور که در فرمول محاسبه گر درصد هم دیده می شود، تعداد پاسخ های نادرست داوطلب در درصد او تاثیر مستقیم دارد و هر پاسخ اشتباه می تواند یک سوم از پاسخ های درست داوطلب را منفی کند. به همین خاطر است که مشاوران توصیه می کنند در صورتی که در جلسه آزمون سراسری از پاسخ سوالی مطمئن نیستید، به هیچ عنوان پاسخی برای آن ثبت نکنید چون می تواند منجر به کاهش درصد شما شود. این موضوع در تست های آموزشی هم بسیار مهم است. تا شما در عمل این عادت را برای خود ایجاد نکنید، نمی توانید در جلسه کنکور هم به آن پایبند باشید.

یکی از راهکارهایی که می تواند به ایجاد این عادت در تست زنی به شما کمک کند، دانستن درصد بدون احتساب پاسخ های غلط است. یعنی حساب کنید اگر سوالاتی را که غلط زده اید، بدون پاسخ رها می کردید، نتیجه حساب کردن درصد شما چه تفاوتی با درصد اصلی شما داشت. مشاهده این اختلاف به شما کمک می کند، در زمان پاسخگویی به سوالات، حتی الامکان از پاسخگویی به سوالاتی که در خصوص پاسخ آنها مطمئن نیستید، پرهیز کنید

نرم افزار محاسبه گر درصد گزینه دو این کار را هم برای شما ساده تر کرده است، یعنی همزمان با محاسبه درصد به شما می گوید اگر پاسخ های غلط را نزده رها کرده بودید، چه درصدی کسب می کردید!

راهنمای استفاده از نرم افزار محاسبه درصد

در این سامانه، شما می توانید به ساده ترین حالت ممکن درصد خود را حساب کنید. کافی است در بالای همین صفحه تعداد پاسخ های درست، نادرست و نزده یک درس را وارد نمایید. نرم افزار بلافاصله به شما درصد (نمره خام)، تعداد کل سوالات و درصد بدون محاسبه پاسخ های غلط را نمایش می دهد. در این خصوص نکات زیر قابل توجه است:

  1. در کارنامه آزمون سراسری به جای استفاده از کلمه درصد از نمره خام استفاده می شود. به همین خاطر در خروجی نرم افزار نیز به این موضوع اشاره شده است. خوب است شما هم با این اصطلاحات آشنا باشید تا بتوانید در زمان اعلام نتایج کنکور، راحت تر کارنامه خود را بررسی کنید.
  2. در محاسبه درصد، حتما تعداد پاسخ های درست و نادرست و نزده یک درس را وارد نمایید. زیرا در محاسبات کنکور، هر درس ضریب مشخصی دارد و این موضوع نیز در میانگین درصد یا همان نمره خام شما موثر خواهد بود.
پاسخ

100* (3T - F) /3Q


T: تعداد پاسخ های صحیح
F: تعداد پاسخ های غلط
Q: تعداد کل سوالات

پاسخ

شما می توانید این کار را به سادگی و به صورت رایگان با نرم افزار محاسبه درصد گزینه دو انجام دهید. برای استفاده روی همین صفحه کلیک کنید.

پاسخ

در هر درس یک پاسخ غلط می تواند یک سوم پاسخ های درست شما را خنثی کند. در اصطلاح شما با هر 3 پاسخ نادرست، یک پاسخ درست خود را از بین می برید!